پایگاه شهید حسن سیف
 
چهارشنبه 27 دي 1396 -

رای به سایت :
1160
محبوب

دروغ آمد نیوز افشا شد
پوستر
دروغ آمد نیوز افشا شد
    تاریخ› دوشنبه 25 دي 1396 - 08:06

دروغ بزرگ کانال معاند آمدنیوز در جعل نامه ای که منتسب به فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ بود افشا شد.

تبریک روز خبرنگار
تبریک روز خبرنگار
    تاریخ› دوشنبه 16 مرداد 1396 - 12:07

به بهانه روز خبرنگار متن تقدیر و تشکر فرمانده پایگاه شهید سیف

RSS