پایگاه شهید محمود فخار مقدم
 
سه شنبه 29 آبان 1397 -

رای به سایت :
306
محبوب
ارائه مشاوره پزشکی و فشار خون
ارائه مشاوره پزشکی و فشار خون

ارائه مشاوره پزشکی و فشار خون برای عموم مردم توسط پایگاه شهید فخار مقدم در تاریخ 25 خرداد 1397 صورت گرفت.

1397/03/26 13:10
مشاوره پزشکی عمومی به مناسبت هفته دیابت
مشاوره پزشکی عمومی به مناسبت هفته دیابت

مشاوره پزشکی عمومی به مناسبت هفته دیابت در بوستان ناحیه 8 ، ایستگاه سلامت شامل خدمات کنترل قند و فشار خون برگزار شد.

1396/08/22 21:10