پایگاه شهید محمود فخار مقدم
 
چهارشنبه 05 ارديبهشت 1397 -

رای به سایت :
292
محبوب
خاکسپاری و تشییع شهید تفحصی امیر سعید قاسمی
خاکسپاری و تشییع شهید تفحصی امیر سعید قاسمی

خاکسپاری و تشییع شهید تفحصی امیر سعید قاسمی قطعه ۲۶ گلزار شهدای تهران.

1397/01/23 12:52