تاریخ : چهارشنبه 11 مهر 11:32
کد خبر : 718123
سرویس خبری : عکس خبری
 

جلسه شورای فرماندهی پایگاه شهید فخار مقدم

جلسه شورای فرماندهی پایگاه شهید فخار مقدم

جلسه شورای فرماندهی پایگاه شهید فخار مقدم در مورخ 9 مهر بزگزار گردید.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ