تاریخ : شنبه 26 خرداد 13:10
کد خبر : 697102
سرویس خبری : سلامت
 

ارائه مشاوره پزشکی و فشار خون

ارائه مشاوره پزشکی و فشار خون

ارائه مشاوره پزشکی و فشار خون برای عموم مردم توسط پایگاه شهید فخار مقدم در تاریخ 25 خرداد 1397 صورت گرفت.

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ