تاریخ : شنبه 26 خرداد 12:56
کد خبر : 697097
سرویس خبری : حماسه و پایداری
 

جمع آوری کمک های مردمی برای آسیب دیدگان کرمانشاه

جمع آوری کمک های مردمی برای آسیب دیدگان کرمانشاه

کمک های مردمی برای آسیب دیدگان کرمانشاه توسط بسیجیان پایگاه شهید فخار مقدم در تاریخ 25 خرداد ماه 1397 جمع آوری شد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ