نسخه چاپی - رجب بهانه ای است برای دوستی با خدا
تاریخ : دوشنبه 28 اسفند 08:09
کد خبر : 673932
سرویس خبری : عکس خبری
 

رجب بهانه ای است برای دوستی با خدا

رجب بهانه ای است برای دوستی با خدا

حلول ماه مبارک رجب، ماه مناجات و بندگی و ماه خانه تکانی دل ها، بر مشتاقان کوی دوست مبارک باد.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ