پایگاه شهید محمود فخار مقدم
 
یکشنبه 01 ارديبهشت 1398 -

رای به سایت :
307
محبوب
معرفی پایگاه : پایگاه شهید مهندس محمود فخار مقدم

توضيحات:  * پایگـــاه شهیــــــــد فخــار مقــــــدم ، مفتخـــــر است کـــــه پذیــــرای شمــــا عزیـــــزان باشد... * ای بسیجیـــان ؛ و ای جــاماندگان ِ جرگه ی عشاق ، در مسیر ِ تند باد ، "ماندن" ، تنهـــا خصلت ِ ریشــه داران است و بدانیـــد ؛ "بسیجـــــی" ، تا وقتـــــی بسیجی ست ، که الگویش حضرت ِ علی.ع. و خانم فاطمه.س. باشـــد، و اگر لحــظه ای از این دایره خـــارج شد ، دیگر این نام ، برازنده ی او نیست..