پایگاه شهید محمود فخار مقدم
 
جمعه 28 مهر 1396 -

رای به سایت :
189
محبوب

شهیــــد مسعـــود نوروزیان

تاریخ شهادت:  1365-12-13
محل شهادت:  شلمچـــــه