پایگاه شهید محمود فخار مقدم
 
شنبه 24 آذر 1397 -

رای به سایت :
306
محبوب

شهیــــد مسعـــود نوروزیان

تاریخ شهادت:  1365-12-13
محل شهادت:  شلمچـــــه