پایگاه شهید محمود فخار مقدم
 
چهارشنبه 02 اسفند 1396 -

رای به سایت :
280
محبوب

شهیــد محمــد نورعلی

تاریخ شهادت:  1365-02-04
محل شهادت:  شلمچـــــه