پایگاه شهید محمود فخار مقدم
 
شنبه 24 آذر 1397 -

رای به سایت :
306
محبوب

شهیــد محمــد نورعلی

تاریخ شهادت:  1365-02-04
محل شهادت:  شلمچـــــه