پایگاه شهید محمود فخار مقدم
 
پنجشنبه 23 آذر 1396 -

رای به سایت :
265
محبوب

شهیــد محمــد نورعلی

تاریخ شهادت:  1365-02-04
محل شهادت:  شلمچـــــه