پایگاه مقاومت بسیج موسی بن جعفر (ع)
 
شنبه 03 فروردين 1398 -

رای به سایت :
3
محبوب

روز جهانی مسجد
مصاحبه
روز جهانی مسجد
    تاریخ› شنبه 04 شهريور 1396 - 20:12

به مناسبت روز جهانی مسجد بسیج مسجد موسی بن جعفر مصاحبه ای با امام جماعت خود تهیه کرد

RSS