پایگاه مقاومت بسیج شهدای طرشت
 
دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 -

رای به سایت :
15
محبوب
صفحه نخست ›› سایر محتوای فرهنگی ›› حوزه 118 عدالت ›› پایگاه مقاومت بسیج شهدای طرشت
1
محبوب  
رای به خبر :
روز جهانی مسجد
مصاحبه

روز جهانی مسجد

به مناسبت روز جهانی مسجد پایگاه شهدای طرشت مصاحبه ای با امام جماعت خود حجت الاسلام سید محمودی تهیه کرد و تقدیر و تشکر ویژه ای از ایشان و متولی مسجد انجام داد
calendar
تاریخ : 1396/06/08 - 13:21

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهدای طرشت  حوزه 118 عدالت  ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر ،

*نظرشما درباره تعامل میان مسجد وپایگاه بسیج چیست؟

مسجدوپایگاه بسیج هردو از یک جنس اند اصلا تفاوتی باهم ندارند .اگرپایگاه بسیج واقعا بسیج باشد ومسجد؛مسجد باشد هیچ نوع اختلاف وبرخوردو مزاحمتی به یکدیگرندارند .اگرما جایی مشاهده می کنیم مسجدی با پایگاه بسیجش مشکل دارد ویا پایگاه بسیج با مسجد ویا باهیئت امنا ؛امام جماعت مسجدو یا خادم مسجد ویا امثال این اشخاص  یک جای کار اشکال دارد.که مسئولین می بایست این مشکلات ر شناسایی کنند وآن را اصلاح نمایند  از دیدگاه بنده تعامل میان مسجد وپایگاه بسیج یک کار طبیعی است چون مسجد برای بسیج است ودر واقع زمینه حضوربسیج است وبسیج هم بخشی از مسجد می باشد  واگر مسجدی پایگاه بسیج نداشته باشد ناقص است ویا اگر پایگاه بسیج داشته باشیم که باهم تعامل نداشته باشند آن هم شایسته نیست.

*به نظرشما دولت در قبال مسجد چه وظیفه ای دارد؟

مساجدراعمداتا مردم باید اداره کنند حتی ازجهت تامین بودجه هم مردم هم مومنین اهل خیرکه توانمندی دارند  باید کمک کنند تا بودجه تلمین گرددبنابراین دولت شاید وظیفه مستقیم واولیه نداشته باشد ولی به دلیل اینکه دربعضی مناطق ویاشهرها مردم از لحاظ اقتصاد ضعیف هستند وامکان تامین ساخت وتوسعه ونیازهای مسجدراندارند دراین گونه موارد دولت باید واردشود وکمک کند.

*ونیزدولت چگونه می تواند مساجد رادررسیدن به اهدافشان کمک کند؟

منظوراز این سوال هردولتی می باشد درواقع ماهیت وشخصیت حقوقی دولت به هرحال زمینه فعالیت مسجدرا دولیت ها ؛صداسیما وزارت ارشاد سازمان تبلیغات اداره اوقاف و امورخیریه تامین می کند. این ها بایددرزمینه فعالیت را باز بگذارند تا اگر برفرض مثال مسجدی نیازدارد به آن کمک کند وزمینه را برای آن باز بگذارند وامکانات را فراهم کنند تاپتانسیل موجود درمسجد به فعلیت برسدومسجد بتواند د زمینه  های مختلف کارومسئولیت اساسی خودش را انجام دهد.


انتهای پیام /
کدخبرنگار: 12420
tarasht tarashtمطالب مرتبط