پایگاه مقاومت بسیج المهدی (عج)
 
چهارشنبه 27 دي 1396 -

رای به سایت :
316
محبوب
 جنایات منافقین
جنایات منافقین

آنچه می خوانید خلاصه ای از ویژگیهای گروه های تروریستی و از جمله منافقین می باشد.

1396/10/19 12:33