پایگاه مقاومت بسیج المهدی (عج)
 
چهارشنبه 25 مهر 1397 -

رای به سایت :
366
محبوب
برگزاری مراسم مناجات شعبانیه
برگزاری مراسم مناجات شعبانیه

مراسم قرائت مناجات شعبانیه درشبستان مسجدالمهدی(عج) برگزارمی گردد.

1397/02/23 20:30