پایگاه مقاومت بسیج کانون توحید
 
چهارشنبه 30 خرداد 1397 -

رای به سایت :
89
محبوب
افطاری حلقه صالحین
افطاری حلقه صالحین

کانون توحید

1396/03/30 00:23
مراسم افطاری
مراسم افطاری

بسیج کانون توحید

1396/03/30 00:06
مراسم شب سوم قدر
مراسم شب سوم قدر

مسجد کانون توحید

1396/03/29 23:57
مراسم احیای مصلی
مراسم احیای مصلی

حضور یکی از حلقه های صالحین در برنامه مصلی

1396/03/27 00:28
مراسم احیا شب دوم قدر
مراسم احیا شب دوم قدر

مسجد کانون توحید

1396/03/27 00:06
مراسم شب اول قدر
مراسم شب اول قدر

مسجد کانون توحید

1396/03/24 18:59