پایگاه مقاومت بسیج کانون توحید
 
چهارشنبه 06 ارديبهشت 1396 -

رای به سایت :
46
محبوب
اخبار پایگاه
پایگاه مقاومت بسیج کانون توحید
توضيحات :
معرفی پایگاه
  • دوره نظامی آموزش ایست و بازرسی

  • زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت...

  • بازدید نوروزی از خانواده شهید خرسند...

  • برنامه نظامی....

  • عید دیدنی از خانواده شهدا پایگاه...

چندرسانه ای
اخبار صالحین
اردوی تفریحی
اردوی نیم روزه تفریحی فوتبال
سالگرد شهید حاجی رضایی - کانون توحید
سالگرد شهید حاجی رضایی - بسیج مسجد و کانون توحید
گذشته
دوره نظامی آموزش ایست و بازرسی دوره نظامی آموزش ایست و بازرسی
دوره نظامی - آموزشی
زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت نیست.... زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت...
عیددیدنی نوروزی از خانواده شهیدان امینی...
حال و آینده
فعالیت های پایگاه