پایگاه مقاومت بسیج شهیدان سیادت
 
یکشنبه 25 آذر 1397 -

رای به سایت :
167
محبوب
حضور فرمانده پایگاه شهید سیادت در جلسه قرارگاه جذب شهید واضحی فرد
حضور فرمانده پایگاه شهید سیادت در جلسه قرارگاه جذب شهید واضحی فرد

جلسه قرارگاه جذب شهید واضحی فرد با حضور فرماندهان حوزه 123 حضرت نبی اکرم(ص) و پایگاه شهید سیادت برگزار شد.

1396/10/21 18:56
جلسه حلقه صالحین پایگاه شهید سیادت (حلقه بزرگسالان)
جلسه حلقه صالحین پایگاه شهید سیادت (حلقه بزرگسالان)

جلسه حلقه صالحین پایگاه شهید سیادت (حلقه بزرگسالان) برگزار شد.

1396/09/21 00:40
جلسه حلقه صالحین بزرگسالان پایگاه شهید سیادت
جلسه حلقه صالحین بزرگسالان پایگاه شهید سیادت

جلسه حلقه صالحین بزرگسالان (محبان الشهدا) پایگاه شهید سیادت برگزار شد.

1396/08/13 11:25
جلسه شورای فرماندهی پایگاه شهید سیادت برگزار شد
جلسه شورای فرماندهی پایگاه شهید سیادت برگزار شد

جلسه هم اندیشی شورای فرماندهی پایگاه مقاومت بسیج شهید سیادت برگزار شد.

1396/07/30 21:05
جلسه شورای فرماندهی پایگاه شهید سیادت
جلسه شورای فرماندهی پایگاه شهید سیادت

جلسه شورای فرماندهی پایگاه مقاومت بسیج شهید سیادت برگزار شد.

1396/07/17 21:55
جلسه حلقه صالحین جوانان پایگاه شهید سیادت
جلسه حلقه صالحین جوانان پایگاه شهید سیادت

جلسه حلقه صالحین جوانان پایگاه مقاومت بسیج شهید سیادت برگزار شد.

1396/06/15 02:57
جلسه هفتگی صالحین بزرگسالان در پایگاه سیادت
جلسه هفتگی صالحین بزرگسالان در پایگاه سیادت

جلسه هفتگی محبان الشهدا (صالحین بزرگسالان)در پایگاه مقاومت بسیج شهید سیادت برگزار شد.

1396/05/30 17:06
جلسه حلقه صالحین بزرگسالان پایگاه بسیج شهید سیادت
جلسه حلقه صالحین بزرگسالان پایگاه بسیج شهید سیادت

جلسه محبان الشهدا (صالحین بزرگسالان ) در سالن شهدای مدافع حرم پایگاه مقاومت بسیج شهید سیادت برگزار شد.

1396/05/23 00:50
جلسه حلقه صالحین بزرگسالان پایگاه بسیج شهید سیادت
جلسه حلقه صالحین بزرگسالان پایگاه بسیج شهید سیادت

جلسه محبان الشهدا پایگاه بسیج شهید سیادت برگزار شد.

1396/05/03 02:17
جلسه شورای فرماندهی پایگاه شهید سیادت
جلسه شورای فرماندهی پایگاه شهید سیادت

جلسه شورای فرماندهی پایگاه مقاومت بسیج شهید سیادت برگزار شد.

1396/04/27 02:05
جلسه ی صالحین پایگاه شهید سیادت
جلسه ی صالحین پایگاه شهید سیادت

جلسه صالحین پایگاه شهید سیادت (حلقه جوانان) برگزار شد.

1396/02/19 22:07
جلسه شورای فرماندهی پایگاه شهید سیادت
جلسه شورای فرماندهی پایگاه شهید سیادت

جلسه شورای فرماندهی پایگاه مقاومت بسیج شهید سیادت برگزار شد

1396/02/16 18:38
جلسه صالحین پایگاه بسیج شهید سیادت
جلسه صالحین پایگاه بسیج شهید سیادت

جلسه صالحبن ( حلقه جوانان ) پایگاه بسیج شهید سیادت با حضور معاون صالحین حوزه 123 برگزار شد.

1396/02/11 17:43
جلسه محبان شهدا پایگاه شهید سیادت
جلسه محبان شهدا پایگاه شهید سیادت

جلسه ی محبان شهدا (صالحین بزرگسالان ) در پایگاه شهید سیادت برگزار شد

1396/02/09 22:57
اولین جلسه حلقه صالحین بزرگسالان پایگاه مقاومت بسیج شهید سیادت
اولین جلسه حلقه صالحین بزرگسالان پایگاه مقاومت بسیج شهید سیادت

جلسه صالحین (حلقه بزرگسالان) با موضوع انتخابات برگزار شد

1396/01/19 22:05
جلسه حلقه صالحین بزرگسالان پایگاه بسیج شهید سیادت
جلسه حلقه صالحین بزرگسالان پایگاه بسیج شهید سیادت

جلسه هفتگی محبان الشهدا در سالن شهدای مدافع حرم پایگاه مقاومت بسیج شهید سیادت برگزار شد.

1395/12/07 23:08
جلسه محبان الشهدا در پایگاه بسیج شهید سیادت
جلسه محبان الشهدا در پایگاه بسیج شهید سیادت

جلسه حلقه صالحین بزرگسالان پایگاه بسیج شهید سیادت در سالن شهدای مدافع حرم برگزار شد

1395/11/30 20:17
جلسه محبان الشهدا در پایگاه بسیج شهید سیادت
جلسه محبان الشهدا در پایگاه بسیج شهید سیادت

جلسه حلقه صالحین بزرگسالان در شام شهادت حضرت فاطمه (ص) در پایگاه مقاومت بسیج شهید سیادت برگزار شد

1395/11/25 00:48
جلسه حلقه صالحین بزرگسالان به مناسبت ایام الله دهه فجر پایگاه بسیج شهید سیادت
جلسه حلقه صالحین بزرگسالان به مناسبت ایام الله دهه فجر پایگاه بسیج شهید سیادت

جلسه محبان شهدا (حلقه صالحین بزرگسالان ) به مناسبت ایام الله دهه فجر در پایگاه بسیج شهید سیادت برگزار شد

1395/11/16 20:58
جلسه محبان شهدا پایگاه شهید سیادت
جلسه محبان شهدا پایگاه شهید سیادت

جلسه حلقه صالحین ( حلقه بزرگسالان ) در سالن شهدای مدافع حرم پایگاه بسیج شهید سیادت برگزار شد.

1395/11/09 20:55

1 2 3