تاریخ : جمعه 26 خرداد 14:16
کد خبر : 473001
سرویس خبری : دین و اندیشه
 

جلسه هفتگی هیئت زوارالزهرا پایگاه شهید بهشتی (ره)

گروه فضای مجازی پایگاه شهید بهشتی (ره)

جلسه هفتگی هیئت زوارالزهرا پایگاه شهید بهشتی (ره)

هیئت زوارالزهرا(س) هر هفته پنجشنبه مراسم برگزار میکند

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی  حوزه 123 نبی اکرم(ص)  ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر ،

هیئت زوارالزهرا (س) هر هفته پنجشنبه مراسم برگزار میکند

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ