پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی
 
دوشنبه 05 فروردين 1398 -

رای به سایت :
1441
محبوب

آیا مشکل حذف یارانه های نقدی پردرآمدها و یارانه پنهان انرژی، راه حلی دارد؟
گروه فرهنگی پایگاه شهید بهشتی (ره)
آیا مشکل حذف یارانه های نقدی پردرآمدها و یارانه پنهان انرژی، راه حلی دارد؟
    تاریخ› سه شنبه 19 خرداد 1394 - 06:00

نشست مردمی حذف یارانه نقدی پردرآمدها با حضور کارشناس ارشد حوزه انرژی مهندس سجاد حسین نیا برگزار گردید.

نشست مردمی در مورد آیا  مشکل حذف یارانه های نقدی پردرآمدها و یارانه پنهان انرژی، راه حلی دارد؟
گروه مجازی پایگاه شهید بهشتی (ره)
نشست مردمی در مورد آیا مشکل حذف یارانه های نقدی پردرآمدها و یارانه پنهان انرژی، راه حلی دارد؟
    تاریخ› سه شنبه 19 خرداد 1394 - 00:00

تحلیل و بررسی در مورد حذف یارانه پردرآمدها

نشست مردمی در مورد بررسی اوضاع قیمت زمین و مسکن
گروه فرهنگی پایگاه شهید بهشتی (ره)
نشست مردمی در مورد بررسی اوضاع قیمت زمین و مسکن
    تاریخ› سه شنبه 12 خرداد 1394 - 08:11

طبق قانون حق مسکن را از که باید مطالبه کرد؟

نشست مردمی در مورد بررسی اوضاع قیمت زمین و مسکن
گروه مجازی پایگاه شهید بهشتی (ره)
نشست مردمی در مورد بررسی اوضاع قیمت زمین و مسکن
    تاریخ› دوشنبه 21 ارديبهشت 1394 - 18:00

نشست مردمی در مورد بررسی اوضاع قیمت زمین و مسکن با حضور کارشناس ارشد مربوطه برگزار گردید.

RSS