تاریخ : یکشنبه 06 اسفند 16:58
کد خبر : 665979
سرویس خبری : عکس خبری
 

جلسه معرفتی ماهانه کادر و مربیان

پایگاه الزهرا(س)

جلسه معرفتی ماهانه کادر و مربیان

گزارش تصویری از جلسه معرفتی که ماهانه در منزل برادر آزرمی برگزار میشود

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج الزهرا(س)  حوزه 123 نبی اکرم(ص)  ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر ،گزارش تصویری از جلسه معرفتی که ماهانه در منزل برادر آزرمی برگزار میشود

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ