تاریخ : شنبه 21 مرداد 22:42
کد خبر : 523248
سرویس خبری : پوستر
 

طراحی پوستر آیت الله بهجت

پایگاه الزهرا(س)

طراحی پوستر آیت الله بهجت

کسانی منتظر فرج هستند که برای خدا و در راه خدا منتظر آن حضرت باشند، نه برای برآوردن حاجات شخصی خود.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج الزهرا(س)  حوزه 123 نبی اکرم(ص)  ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر ،

حضرت آیت الله العظمی بهجت:کسانی منتظر فرج هستند که برای خدا و در راه خدا منتظر آن حضرت باشند، نه برای برآوردن حاجات شخصی خود.

در محضر بهجت،ج2،ص187سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ