پایگاه مقاومت بسیج شهدای بقیع
 
چهارشنبه 30 خرداد 1397 -

رای به سایت :
38
محبوب
مظلوم مقتدر، امیرالمومنین علی علیه السلام
مظلوم مقتدر، امیرالمومنین علی علیه السلام

مظلوم مقتدر، مولی الموحدین علی علیه السلام

1396/04/04 14:10
ماه مبارک رمضان ماه نشاط و زیبایی
ماه مبارک رمضان ماه نشاط و زیبایی

مشارکت و همکاری صمیمانه نوجوانان مسجدی و بسیجی در مهیا کردن سفره افطار

1396/04/03 15:40
جلسه عملیات پایگاه بقیع
جلسه عملیات پایگاه بقیع

جلسه عملیات پایگاه بقیع

1396/04/02 13:22
تور ایست و بازرسی پایگاه بقیع
تور ایست و بازرسی پایگاه بقیع

تور ایست و بازرسی پایگاه بقیع

1396/03/30 19:57
تلاش برای برقراری نظم و امنیت مراسم شب های قدر مسجد بقیع
تلاش برای برقراری نظم و امنیت مراسم شب های قدر مسجد بقیع

تلاش برای برقراری نظم و امنیت مراسم شب های قدر مسجد بقیع

1396/03/29 13:13
جذب نیرو در شب های قدر/پایگاه بقیع
جذب نیرو در شب های قدر/پایگاه بقیع

جذب نیرو در شب های قدر/پایگاه بقیع

1396/03/29 12:58
قرآن به سر نیروهای امنیتی پایگاه بقیع
قرآن به سر نیروهای امنیتی پایگاه بقیع

قرآن به سر نیروهای امنیتی پایگاه بقیع

1396/03/29 12:53
جلسه افطاری شورای پایگاه بقیع
جلسه افطاری شورای پایگاه بقیع

جلسه افطاری شورای پایگاه بقیع

1396/03/14 16:06
جلسه سازماندهی نیروهای اطلاعات و عملیات پایگاه بقیع
جلسه سازماندهی نیروهای اطلاعات و عملیات پایگاه بقیع

جلسه سازماندهی نیروهای اطلاعات و عملیات پایگاه بقیع

1396/03/06 17:37
جلسه صالحین و افطاری پایگاه بقیع
جلسه صالحین و افطاری پایگاه بقیع

جلسه صالحین و افطاری پایگاه بقیع

1396/03/06 17:30
مراسم افطاری مسجد و پایگاه بقیع
مراسم افطاری مسجد و پایگاه بقیع

مراسم افطاری مسجد و پایگاه بقیع

1396/03/06 17:17
ویژه برنامه ماه مبارک رمضان مسجد و پایگاه بقیع
ویژه برنامه ماه مبارک رمضان مسجد و پایگاه بقیع

آماده سازی مسحد بقیع برای ماه مبارک رمضان

1396/03/06 15:36