پایگاه مقاومت بسیج شهدای بقیع
 
سه شنبه 06 فروردين 1398 -

رای به سایت :
42
محبوب
شجره طیبه صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهدای بقیع
شجره طیبه صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهدای بقیع

هیئت متوسلین به حضرت قمرالعشیره(ع)

1396/12/23 17:54
جلسه صالحین پایگاه بقیع برگزار گردید
جلسه صالحین پایگاه بقیع برگزار گردید

با حضور اکثریت اعضا پایگاه جلسه صالحین پایگاه برگزار گردید

1394/10/26 19:18
روضه سید الشهدا در روز اول صفر
روضه سید الشهدا در روز اول صفر

روضه سید الشهدا در روز اول صفر در پایگاه بقیع برگزار گردید

1394/08/29 11:30
جلسه سنگریاران در پایگاه بقیع برگزار گردید
جلسه سنگریاران در پایگاه بقیع برگزار گردید

جلسه سنگریاران در پایگاه بقیع برگزار گردید

1394/08/25 11:30
شهادت امام اول شیعیان تسلیت باد
شهادت امام اول شیعیان تسلیت باد

شهادت امام اول شیعیان تسلیت باد

1394/04/25 13:30
جلسه شورای پایگاه بقیع برگزار گردید
جلسه شورای پایگاه بقیع برگزار گردید

جلسه شورای پایگاه بقیع برگزار گردید در این جلسه موضوعات هر یک از معاونتها به تفکیک بررسی گردید و مقرر شد هریک از روزهای هفته معاونتهای تعیین شده بعنوان مسئول شب در پایگاه حضور بهم رسانده وحلقه های صالحین را برگزار نمایند

1394/04/24 13:30