پایگاه مقاومت بسیج شهدای بقیع
 
دوشنبه 02 مهر 1397 -

رای به سایت :
41
محبوب
شجره طیبه صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهدای بقیع
شجره طیبه صالحین پایگاه مقاومت بسیج شهدای بقیع

هیئت متوسلین به حضرت قمرالعشیره(ع)

1396/12/23 14:24
جلسه صالحین پایگاه بقیع برگزار گردید
جلسه صالحین پایگاه بقیع برگزار گردید

با حضور اکثریت اعضا پایگاه جلسه صالحین پایگاه برگزار گردید

1394/10/26 15:48
روضه سید الشهدا در روز اول صفر
روضه سید الشهدا در روز اول صفر

روضه سید الشهدا در روز اول صفر در پایگاه بقیع برگزار گردید

1394/08/29 08:00
جلسه سنگریاران در پایگاه بقیع برگزار گردید
جلسه سنگریاران در پایگاه بقیع برگزار گردید

جلسه سنگریاران در پایگاه بقیع برگزار گردید

1394/08/25 08:00
شهادت امام اول شیعیان تسلیت باد
شهادت امام اول شیعیان تسلیت باد

شهادت امام اول شیعیان تسلیت باد

1394/04/25 09:00
جلسه شورای پایگاه بقیع برگزار گردید
جلسه شورای پایگاه بقیع برگزار گردید

جلسه شورای پایگاه بقیع برگزار گردید در این جلسه موضوعات هر یک از معاونتها به تفکیک بررسی گردید و مقرر شد هریک از روزهای هفته معاونتهای تعیین شده بعنوان مسئول شب در پایگاه حضور بهم رسانده وحلقه های صالحین را برگزار نمایند

1394/04/24 09:00