تاریخ : یکشنبه 30 ارديبهشت 19:28
کد خبر : 689201
سرویس خبری : پوستر
 

ماه میهمانی خدا

پایگاه مقاومت بسیج برادران مسجد بقیع

ماه میهمانی خدا

سفره افطار مسجد بقیع و جمع جوانان و نوجوانان مسجدی و بسیجی

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهدای بقیع  حوزه 123 نبی اکرم(ص)  ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر ،پایگاه مقاومت بسیج برادران مسجد بقیع

ماه میهمانی خدا

سفره افطار مسجد بقیع و جمع جوانان و نوجوانان مسجدی و بسیجیسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ