تاریخ : یکشنبه 09 ارديبهشت 18:50
کد خبر : 683017
سرویس خبری : پوستر
 

ویژه برنامه های مسجد بقیع به مناسبت نیمه شعبان

پایگاه مقاومت بسیج برادران مسجد بقیع

ویژه برنامه های مسجد بقیع به مناسبت نیمه شعبان

جشن بزرگ نیمه شعبان ویژه برنامه های مسجد بقیع به مناسبت نیمه شعبان

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهدای بقیع  حوزه 123 نبی اکرم(ص)  ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر ،ویژه برنامه های مسجد بقیع به مناسبت نیمه شعبان

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ