تاریخ : چهارشنبه 09 اسفند 19:37
کد خبر : 667247
سرویس خبری : پوستر
 

جلسه مشترک امنا مسجد و فرماندهی پایگاه بقیع

جلسه مشترک امنا مسجد و فرماندهی پایگاه بقیع

جلسه مشترک امنا مسجد و فرماندهی پایگاه بقیع در پایگاه برگزار گردید.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ