تاریخ : دوشنبه 29 خرداد 13:13
کد خبر : 477537
سرویس خبری : پوستر
 

تلاش برای برقراری نظم و امنیت مراسم شب های قدر مسجد بقیع

تلاش برای برقراری نظم و امنیت مراسم شب های قدر مسجد بقیع

تلاش برای برقراری نظم و امنیت مراسم شب های قدر مسجد بقیعسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ