تاریخ : جمعه 18 اسفند 16:10
کد خبر : 670532
سرویس خبری : انتظامی و قضائی
 

فراخوان فصلی تیم های عملیاتی دسته های واکش سریع پایگاه شهداء برگزار شد

دسته های واکنش سریع پایگاه شهداء

فراخوان فصلی تیم های عملیاتی دسته های واکش سریع پایگاه شهداء برگزار شد

دسته های واکنش سریع پایگاه شهداء در فراخوان فصل زمستان ، از نماز مغرب و عشاء در صحن مسجد حضور یافتند .

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهدا   حوزه 119 محمد امین(ص)  ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر ،طی فراخوان فصلی گروهان پایگاه شهداء ، دو دسته واکش سریع با استعداد ٤٤ نفر و شورای گروهان در مسجد شهداء حضور یافته و برنامه ها مطابق سین تنظیم شده اجراء شد . 

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ