پایگاه مقاومت بسیج پیامبراعظم (ص)
 
یکشنبه 25 آذر 1397 -

رای به سایت :
91
محبوب
امروز احتیاج داریم ملت را امیدوار کنیم
امروز احتیاج داریم ملت را امیدوار کنیم

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه پیامبر اعظم (ص) حوزه 105 فتح الفتوح پوستری از بیانات امام خمینی (ره) را در پی حوادث اخیر طراحی و منتشر کرده اند.

1396/10/17 12:10
باید برای مبارزه و مقابله آماده باشیم
باید برای مبارزه و مقابله آماده باشیم

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه پیامبر اعظم )ص( حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح بخشی از بیانات امام خمینی (ره) را در قالب پوستر طراحی و منتشر کرده اند.

1396/07/15 10:04
اینها باید به عنوان ضد انقلاب تعقیب شوند
اینها باید به عنوان ضد انقلاب تعقیب شوند

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه پیامبر اعظم (ص) حوزه 105 فتح الفتوح بخشی از بیانات بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران را در قالب پوستر طراحی و منتشر کرده اند.

1396/06/29 13:21
باید مظلومین جهان ضد مستکبرین قیام کنند
باید مظلومین جهان ضد مستکبرین قیام کنند

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه پیامبر اعظم (ص) حوزه 105 فتح الفتوح در پی کشتار فجیع مسلمانان میانمار بخشی از بیانات امام خمینی (ره) در ارتباط با مظلومین جهان را در قالب پوستر طراحی و منتشر کرده اند.

1396/06/16 18:01
تا چه زمان کشور محفوظ است؟
تا چه زمان کشور محفوظ است؟

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه پیامبر اعظم (ص) حوزه 105 فتح الفتوح بخش از بیانات امام خمینی (ره) را در قالب مجموعه پوستر های امام روح الله طراحی و منتشر کرده اند.

1396/06/04 14:15
توصیه امام به مسئولین
توصیه امام به مسئولین

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه پیامبر اعظم (ص) حوزه 105 فتح الفتوح بخشی از بیانات امام خمینی (ره) در توصیه به مسئولین را در قالب پوستر طراحی و منتشر کرده اند.

1396/05/16 20:37