پایگاه مقاومت بسیج پیامبراعظم (ص)
 
دوشنبه 26 آذر 1397 -

رای به سایت :
91
محبوب
نا امید کردن مردم با دروغ های شاخ دار
نا امید کردن مردم با دروغ های شاخ دار

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه پیامبر اعظم (ص) حوزه 105 فتح الفتوح پوستری از بیانات رهبر معظم انقلاب را در پی حوادث اخیر طراحی و منتشر کرده اند.

1396/10/17 10:57
تلاش مهم جنگ نرم دشمن
تلاش مهم جنگ نرم دشمن

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه پیامبر اعظم (ص) حوزه 105 فتح الفتوح پوستری از بیانات رهبر معظم انقلاب را در پی حوادث اخیر طراحی و منتشر کرده اند.

1396/10/17 10:49
فلسطین آزاد خواهد شد
فلسطین آزاد خواهد شد

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه پیامبر اعظم (ص) حوزه 105 فتح الفتوح پوستری در خصوص آزادی فلسطین در قالب مجموعه آفتاب ولایت طراحی و منتشر کرده اند.

1396/09/20 11:27
طرح دوم هفته بسیج گرامی باد
طرح دوم هفته بسیج گرامی باد

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه پیامبر اعظم (ص) حوزه 105 فتح الفتوح به مناسبت هفته بسیج مستضعفین پوستری را طراحی و منتشر کرده اند.

1396/09/04 14:14
هفته بسیج گرامی باد
هفته بسیج گرامی باد

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه پیامبر اعظم (ص) حوزه 105 فتح الفتوح به مناسبت هفته بسیج مستضعفین پوستری را طراحی و منتشر کرده اند.

1396/09/01 16:15
معجزات عظیم حضور بسیج در جنگ
معجزات عظیم حضور بسیج در جنگ

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه پیامبر اعظم (ص) حوزه 105 فتح الفتوح به مناسبت هفته بسیج مستضعفین پوستری را طراحی و منتشر کرده اند.

1396/09/01 15:17
امام زمان با هر حرکت ظالمانه مقابله می کند
امام زمان با هر حرکت ظالمانه مقابله می کند

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه پیامبر اعظم (ص) حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب را در قالب پوستر طراحی و منتشر کرده اند.

1396/07/15 16:14
باب شهادت برای بندگان خالص باز است
باب شهادت برای بندگان خالص باز است

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه پیامبر اعظم )ص( حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب را به مناسبت سالگرد شهادت شهید همدانی در قالب پوستر طراحی و منتشر کرده اند.

1396/07/15 15:20
در امنیت نباید به حدی قانع بود
در امنیت نباید به حدی قانع بود

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی مجازی پایگاه پیامبر اعظم (ص) حوزه 105 فتح الفتوح به مناسبت هفته نیروی انتظامی پوستری را طراحی و منتشر کرده اند.

1396/07/13 18:01
نیروی انتظامی مظهر حاکمیت و امنیت
نیروی انتظامی مظهر حاکمیت و امنیت

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی مجازی پایگاه پیامبر اعظم (ص) حوزه 105 فتح الفتوح به مناسبت هفته نیروی انتظامی پوستری را طراحی و منتشر کرده اند.

1396/07/13 15:18
نوکری واقعی امام حسین (ع) و اهل بیت (ع)
نوکری واقعی امام حسین (ع) و اهل بیت (ع)

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه پیامبر اعظم (ص) حوزه 105 فتح الفتوح بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب را در قالب مجموعه آفتاب ولایت طراحی و منتشر کرده اند.

1396/07/04 11:40
درس عاشورا
درس عاشورا

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه پیامبر اعظم (ص) حوزه 105 فتح الفتوح پوستری را به مناسبت ایام محرم الحرام طرحی و منتشر کرده اند.

1396/07/02 10:02
نسل ها در جامعه چگونه بالنده خواهند شد؟
نسل ها در جامعه چگونه بالنده خواهند شد؟

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه پیامبر اعظم (ص) حوزه 105 فتح الفتوح بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب را در قالب پوستر طراحی و منتشر کرده اند.

1396/06/26 13:44
زحمت کشیده محکوم کرده! چه فایده ای دارد؟
زحمت کشیده محکوم کرده! چه فایده ای دارد؟

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه پیامبر اعظم (ص) حوزه 105 فتح الفتوح بخشی از بیانات امام خامنه ای در خصوص انفعال مجامع بین المللی در ارتباط با فجایع میانمار را در قالب پوستر طراحی و منتشر کرده اند.

1396/06/22 17:13
جنگ هشت ساله ما را قوی تر کرد
جنگ هشت ساله ما را قوی تر کرد

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه پیامبر اعظم (ص) حوزه 105 فتح الفتوح در آستانه هفته دفاع مقدس پوستری را طراحی و منتشر کرده اند.

1396/06/31 23:30
جنگ به وسیله مردم اداره شد
جنگ به وسیله مردم اداره شد

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه پیامبر اعظم (ص) حوزه 105 فتح الفتوح در آستانه هفته دفاع مقدس پوستری را طراحی و منتشر کرده اند.

1396/06/31 23:30
قانونی که پولداران را پولدار تر کند، قانون مملکت اسلامی نیست
قانونی که پولداران را پولدار تر کند، قانون مملکت اسلامی نیست

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه پیامبر اعظم (ص) بخشی از بیانات رهبر انقلاب در سال 1378 در خصوص قانون را در قالب پوستر طراحی و منتشر کرده اند.

1396/06/13 14:29
فضای مجازی یک ابزار است
فضای مجازی یک ابزار است

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه پیامبر اعظم (ص) حوزه 105 فتح الفتوح بخشی از بیانات اخیر رهبر انقلاب در دیدار با طلاب در خصوص فضای مجازی را در قالب پوستر طراحی و منتشر کرده اند.

1396/06/07 10:36
با این همه ابزار تبلیغاتی جوان انقلابی ایستاده است
با این همه ابزار تبلیغاتی جوان انقلابی ایستاده است

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه پیامبر اعظم (ص) حوزه 105 فتح الفتوح بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در سال 1395 را در قالب پوستر طراحی و منتشر کرده اند.

1396/05/26 18:49
روز خبرنگار گرامی باد
روز خبرنگار گرامی باد

اعضا گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه پیامبر اعظم (ص) حوزه 105 فتح الفتوح بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب به مناسبت روز خبرنگار را در قالب پوطتر طراحی و منتشر کرده اند.

1396/05/17 18:13

1 2