پایگاه مقاومت بسیج شهید همت
 
چهارشنبه 29 اسفند 1397 -

رای به سایت :
396
محبوب
فضاسازی پایگاه  شهید همت
فضاسازی پایگاه شهید همت

فضاسازی پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح برگزارشد.

1397/07/13 20:41
پوستر به مناسبت محرم حسینی
پوستر به مناسبت محرم حسینی

پوستر به مناسبت محرم و عاشورایی حسین توسط پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح طراحی گردید .

1397/07/13 20:31
پوستر به مناسبت دهه فجر
پوستر به مناسبت دهه فجر

پوستر به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی .

1396/11/09 18:13
فضاسازی پایگاه شهیدهمت
فضاسازی پایگاه شهیدهمت

فضاسازی پایگاه شهید همت با حضور جمعی از بسیجیان این پایگاه انجام شد.

1396/11/09 18:04
هجدهمین اردوی ورزشی فوتبال پایگاه شهید همت
هجدهمین اردوی ورزشی فوتبال پایگاه شهید همت

هجدهمین اردوی ورزشی پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح با حضور جمعی از بسیجیان برگزارشد.

1396/10/03 18:27
کلاس تئوری آموزش نظامی
کلاس تئوری آموزش نظامی

عصر روز سه شنبه کلاس آموزش نظامی به صورت تئوری ویژه جمعی از بسیجیان پایگاه شهید همت برگزار شد.

1396/10/03 18:21
جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت
جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح با حضور جمعی از بسیجیان این پایگاه برگذارشد.

1396/10/01 15:48
جلسه  محفل انس با قرآن کریم
جلسه محفل انس با قرآن کریم

جلسه محفل انس با قرآن کریم پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح با حضور جمعی از بسیجیان این پایگاه برگزارشد.

1396/09/27 16:45
هفدهمین اردوی ورزشی فوتبال پایگاه شهید همت
هفدهمین اردوی ورزشی فوتبال پایگاه شهید همت

هفدهمین اردوی ورزشی فوتبال پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح با حضورجمعی از بسیجیان برگزارشد.

1396/09/25 17:46
جلسه شورای فرماندهی پایگاه شهید همت
جلسه شورای فرماندهی پایگاه شهید همت

جلسه شورای فراندهی پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح عصر روز سه شنبه برگزارشد.

1396/09/25 17:32
جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت
جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح با حضور جمعی از بسیجیان برگزارشد.

1396/09/25 17:27
جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت
جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح با حضور جمعی از بسیجیان برگزارشد.

1396/09/20 22:04
شانزدهمین اردوی ورزشی فوتبال پایگاه شهید همت
شانزدهمین اردوی ورزشی فوتبال پایگاه شهید همت

شانزدهمین اردوی ورزشی فوتبال پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح با حضور جمعی از بسیجیان برگزارشد.

1396/09/20 22:01
پانزدهیمن اردوی ورزشی فوتبال پایگاه شهید همت
پانزدهیمن اردوی ورزشی فوتبال پایگاه شهید همت

پانزدهمین اردوی ورزشی پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح با حضور جمعی از بسیجیان برگزارشد.

1396/09/12 22:34
جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت
جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح با حضور جمعی از بسیجیان برگزارشد.

1396/09/12 22:28
جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت
جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح برگزارشد.

1396/09/07 18:05
چهاردهمین اردوی ورزشی فوتبال پایگاه شهید همت
چهاردهمین اردوی ورزشی فوتبال پایگاه شهید همت

چهاردهمین اردوی ورزشی فوتبال پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح برگزارشد.

1396/09/07 17:38
جلسه شورای فرماندهی پایگاه شهید همت
جلسه شورای فرماندهی پایگاه شهید همت

جلسه شورای فراندهی پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح عصر روز سه شنبه برگزارشد.

1396/09/07 17:34
پوستر به مناسبت هفته بسیج
پوستر به مناسبت هفته بسیج

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح به مناسبت هفته بسیج مستضعفین پوستری را طراحی و منتشر کرده اند.

1396/09/03 23:36
سیزدهمین اردوی فوتبال پایگاه شهید همت
سیزدهمین اردوی فوتبال پایگاه شهید همت

سیزدهمین اردوی ورزشی پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح با حضور جمعی از بسیجیان برگزارشد.

1396/09/03 12:28

1 2 3