پایگاه مقاومت بسیج شهید همت
 
سه شنبه 29 خرداد 1397 -

رای به سایت :
383
محبوب

ایستگاه صلواتی به مناسبت نیمه شعبان
نیمه شعبان
ایستگاه صلواتی به مناسبت نیمه شعبان
    تاریخ› دوشنبه 17 ارديبهشت 1397 - 22:50

ایستگاه صلواتی به مناسبت نیمه شعبان برگزار شد.

فضاسازی پایگاه شهیدهمت
عصر روز سه شنبه برگزار شد:
فضاسازی پایگاه شهیدهمت
    تاریخ› دوشنبه 09 بهمن 1396 - 18:04

فضاسازی پایگاه شهید همت با حضور جمعی از بسیجیان این پایگاه انجام شد.

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت
عصر روز سه شنبه برگزار شد:
جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت
    تاریخ› جمعه 01 دي 1396 - 15:48

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح با حضور جمعی از بسیجیان این پایگاه برگذارشد.

جلسه  محفل انس با قرآن کریم
عصر روز سه شنبه برگزار شد:
جلسه محفل انس با قرآن کریم
    تاریخ› دوشنبه 27 آذر 1396 - 16:45

جلسه محفل انس با قرآن کریم پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح با حضور جمعی از بسیجیان این پایگاه برگزارشد.

جلسه شورای فرماندهی پایگاه شهید همت
عصر روز سه شنبه برگزار شد:
جلسه شورای فرماندهی پایگاه شهید همت
    تاریخ› شنبه 25 آذر 1396 - 17:32

جلسه شورای فراندهی پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح عصر روز سه شنبه برگزارشد.

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت
عصر روز سه شنبه برگزار شد:
جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت
    تاریخ› شنبه 25 آذر 1396 - 17:27

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح با حضور جمعی از بسیجیان برگزارشد.

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت
عصر روز سه شنبه برگزار شد:
جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت
    تاریخ› دوشنبه 20 آذر 1396 - 22:04

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح با حضور جمعی از بسیجیان برگزارشد.

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت
عصر روز سه شنبه برگزار شد:
جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت
    تاریخ› یکشنبه 12 آذر 1396 - 22:28

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح با حضور جمعی از بسیجیان برگزارشد.

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت
عصر روز سه شنبه برگزار شد:
جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت
    تاریخ› سه شنبه 07 آذر 1396 - 18:05

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح برگزارشد.

جلسه شورای فرماندهی پایگاه شهید همت
عصر روز سه شنبه برگزارشد:
جلسه شورای فرماندهی پایگاه شهید همت
    تاریخ› سه شنبه 07 آذر 1396 - 17:34

جلسه شورای فراندهی پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح عصر روز سه شنبه برگزارشد.

پوستر به مناسبت هفته بسیج
پوستر/
پوستر به مناسبت هفته بسیج
    تاریخ› جمعه 03 آذر 1396 - 23:36

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح به مناسبت هفته بسیج مستضعفین پوستری را طراحی و منتشر کرده اند.

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت
عصر روز سه شنبه برگزار شد:
جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت
    تاریخ› پنجشنبه 02 آذر 1396 - 13:07

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح برگزارشد.

جلسه هم اندیشی نیروی انسانی پایگاه شهید همت
عصر روز شنبه برگزارشد:
جلسه هم اندیشی نیروی انسانی پایگاه شهید همت
    تاریخ› دوشنبه 29 آبان 1396 - 15:54

جلسه هم اندیشی نیروی انسانی پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح برگزارشد.

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت
عصر روز سه شنبه برگزار شد:
جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت
    تاریخ› سه شنبه 23 آبان 1396 - 15:12

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح با حضور جمعی از بسیجیان برگزارشد.

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت
عصر روز سه شنبه برگزار شد:
جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت
    تاریخ› شنبه 13 آبان 1396 - 15:38

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت حوزه105 فتح الفتوح باحضور جمعی از بسیجیان برگزارشد.

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت
عصر روز سه شنبه برگزار شد:
جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت
    تاریخ› چهارشنبه 03 آبان 1396 - 22:47

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح با حضور جمعی ازبسیجیان برگزارشد.

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت
عصر روز سه شنبه برگزار شد:
جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت
    تاریخ› چهارشنبه 26 مهر 1396 - 16:57

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح با حضور جمعی از بسیجیان این پایگاه برگزارشد .

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت
عصر روز سه شنبه برگزار شد:
جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت
    تاریخ› چهارشنبه 12 مهر 1396 - 14:30

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح با حضور جمعی از بسیجیان این پایگاه برگزارشد.

نصب بنر به مناسبت هفته دفاع مقدس
روز جمعه برگزار شد:
نصب بنر به مناسبت هفته دفاع مقدس
    تاریخ› چهارشنبه 05 مهر 1396 - 19:28

نصب بنر بر دیواره پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح با مناسبت هفته دفاع مقدس نصب گردید.

نمایشگاه یاد یاران حوزه 105 فتح الفتوح
در طول هفته دفاع مقدس انجام شد:
نمایشگاه یاد یاران حوزه 105 فتح الفتوح
    تاریخ› چهارشنبه 05 مهر 1396 - 19:19

نمایشگاه یاد یاران هفته دفاع مقدس حوزه 105 فتح الفتوح در آستان مقدس امام زاده صالح (ع) با همکاری بسیجیان این پایگاه برگزار شد.

RSS
1 2 3 4... 5