پایگاه مقاومت بسیج شهید همت
 
چهارشنبه 02 خرداد 1397 -

رای به سایت :
381
محبوب
سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر گرامی باد
آزادسازی خرمشهر
سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر گرامی باد
    تاریخ› یکشنبه 30 ارديبهشت 1397 - 19:33

اعضای قرارگاه مجازی پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح به مناسبت سوم خرداد ماه سالروز آزادسازی خرمشهر پوستری را طراحی و منتشر کرده اند.

ایستگاه صلواتی به مناسبت نیمه شعبان
نیمه شعبان
ایستگاه صلواتی به مناسبت نیمه شعبان
    تاریخ› دوشنبه 17 ارديبهشت 1397 - 22:50

ایستگاه صلواتی به مناسبت نیمه شعبان برگزار شد.

پوستر به مناسبت روز خلیج فارس
پوستر
پوستر به مناسبت روز خلیج فارس
    تاریخ› دوشنبه 10 ارديبهشت 1397 - 16:01

اعضای قرارگاه مجازی پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح به مناسبت دهم اردیبهشت ماه روز ملی خلیج فارس پوستری را طراحی و منتشر کرده اند.

پوستر به مناسبت روز خلیج فارس
پوستر
پوستر به مناسبت روز خلیج فارس
    تاریخ› چهارشنبه 05 ارديبهشت 1397 - 23:10

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح به مناسبت دهم اردیبهشت ماه روز ملی خلیج فارس پوستری را طراحی و منتشر کرده اند.

پوستر به مناسبت سالروز شکست حمله طبس
پوستر
پوستر به مناسبت سالروز شکست حمله طبس
    تاریخ› چهارشنبه 05 ارديبهشت 1397 - 00:09

اعضای گروه فاتحین در کانون فضای مجازی پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح به مناسبت سالروز شکست ننگین ارتش آمریکا در صحرای طبس پوستری را طراحی و منتشر کرده اند.

فضاسازی پایگاه شهیدهمت
عصر روز سه شنبه برگزار شد:
فضاسازی پایگاه شهیدهمت
    تاریخ› دوشنبه 09 بهمن 1396 - 18:04

فضاسازی پایگاه شهید همت با حضور جمعی از بسیجیان این پایگاه انجام شد.

هجدهمین اردوی ورزشی فوتبال پایگاه شهید همت
عصر روز جمعه برگزارشد:
هجدهمین اردوی ورزشی فوتبال پایگاه شهید همت
    تاریخ› یکشنبه 03 دي 1396 - 18:27

هجدهمین اردوی ورزشی پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح با حضور جمعی از بسیجیان برگزارشد.

کلاس تئوری آموزش نظامی
عصر روز سه شنبه برگزار شد:
کلاس تئوری آموزش نظامی
    تاریخ› یکشنبه 03 دي 1396 - 18:21

عصر روز سه شنبه کلاس آموزش نظامی به صورت تئوری ویژه جمعی از بسیجیان پایگاه شهید همت برگزار شد.

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت
عصر روز سه شنبه برگزار شد:
جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت
    تاریخ› جمعه 01 دي 1396 - 15:48

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح با حضور جمعی از بسیجیان این پایگاه برگذارشد.

جلسه  محفل انس با قرآن کریم
عصر روز سه شنبه برگزار شد:
جلسه محفل انس با قرآن کریم
    تاریخ› دوشنبه 27 آذر 1396 - 16:45

جلسه محفل انس با قرآن کریم پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح با حضور جمعی از بسیجیان این پایگاه برگزارشد.

هفدهمین اردوی ورزشی فوتبال پایگاه شهید همت
عصر روز جمعه برگزارشد:
هفدهمین اردوی ورزشی فوتبال پایگاه شهید همت
    تاریخ› شنبه 25 آذر 1396 - 17:46

هفدهمین اردوی ورزشی فوتبال پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح با حضورجمعی از بسیجیان برگزارشد.

جلسه شورای فرماندهی پایگاه شهید همت
عصر روز سه شنبه برگزار شد:
جلسه شورای فرماندهی پایگاه شهید همت
    تاریخ› شنبه 25 آذر 1396 - 17:32

جلسه شورای فراندهی پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح عصر روز سه شنبه برگزارشد.

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت
عصر روز سه شنبه برگزار شد:
جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت
    تاریخ› شنبه 25 آذر 1396 - 17:27

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح با حضور جمعی از بسیجیان برگزارشد.

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت
عصر روز سه شنبه برگزار شد:
جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت
    تاریخ› دوشنبه 20 آذر 1396 - 22:04

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح با حضور جمعی از بسیجیان برگزارشد.

شانزدهمین اردوی ورزشی فوتبال پایگاه شهید همت
عصر روز جمعه برگزارشد:
شانزدهمین اردوی ورزشی فوتبال پایگاه شهید همت
    تاریخ› دوشنبه 20 آذر 1396 - 22:01

شانزدهمین اردوی ورزشی فوتبال پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح با حضور جمعی از بسیجیان برگزارشد.

پانزدهیمن اردوی ورزشی فوتبال پایگاه شهید همت
عصر روز جمعه برگزارشد:
پانزدهیمن اردوی ورزشی فوتبال پایگاه شهید همت
    تاریخ› یکشنبه 12 آذر 1396 - 22:34

پانزدهمین اردوی ورزشی پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح با حضور جمعی از بسیجیان برگزارشد.

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت
عصر روز سه شنبه برگزار شد:
جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت
    تاریخ› یکشنبه 12 آذر 1396 - 22:28

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح با حضور جمعی از بسیجیان برگزارشد.

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت
عصر روز سه شنبه برگزار شد:
جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت
    تاریخ› سه شنبه 07 آذر 1396 - 18:05

جلسه هفتگی یادیاران پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح برگزارشد.

چهاردهمین اردوی ورزشی فوتبال پایگاه شهید همت
عصر روز جمعه برگزارشد:
چهاردهمین اردوی ورزشی فوتبال پایگاه شهید همت
    تاریخ› سه شنبه 07 آذر 1396 - 17:38

چهاردهمین اردوی ورزشی فوتبال پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح برگزارشد.

جلسه شورای فرماندهی پایگاه شهید همت
عصر روز سه شنبه برگزارشد:
جلسه شورای فرماندهی پایگاه شهید همت
    تاریخ› سه شنبه 07 آذر 1396 - 17:34

جلسه شورای فراندهی پایگاه شهید همت حوزه 105 فتح الفتوح عصر روز سه شنبه برگزارشد.

1 2 3 4... 13