پایگاه مقاومت بسیج شهید آوینی
 
یکشنبه 25 آذر 1397 -

رای به سایت :
142
محبوب
نشست صمیمی اعضای پایگاه شهید آوینی با فرمانده پایگاه
نشست صمیمی اعضای پایگاه شهید آوینی با فرمانده پایگاه

با حضور تعدادی از بسیجیان پایگاه شهید آوینی نشست صمیمی با حضور فرمانده پایگاه برگزار شد.

1396/10/19 20:56