پایگاه مقاومت بسیج شهید آوینی
 
سه شنبه 28 اسفند 1397 -

رای به سایت :
142
محبوب
دیدار از خانواده شهید محمدرضا یعقوبی
دیدار از خانواده شهید محمدرضا یعقوبی

با حضور تعدادی از بسیجیان پایگاه شهید آوینی دیدار حضوری از خانواده شهید محمدرضا یعقوبی انجام شد.

1396/12/27 19:28