پایگاه مقاومت بسیج شهید آوینی
 
چهارشنبه 01 فروردين 1397 -

رای به سایت :
139
محبوب
نظارت ستادی بازرسی حوزه 105 فتح الفتوح از پایگاه شهید آوینی
نظارت ستادی بازرسی حوزه 105 فتح الفتوح از پایگاه شهید آوینی

با حضور بازرسی حوزه 105 فتح الفتوح به همراه جانشین خود جلسه نظارت ستادی از پایگاه شهید آوینی برگزار شد.

1396/10/22 08:34