تاریخ : یکشنبه 27 اسفند 19:28
کد خبر : 673717
سرویس خبری : حماسه و پایداری
 

دیدار از خانواده شهید محمدرضا یعقوبی

انجام شد:

دیدار از خانواده شهید محمدرضا یعقوبی

با حضور تعدادی از بسیجیان پایگاه شهید آوینی دیدار حضوری از خانواده شهید محمدرضا یعقوبی انجام شد.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید آوینی  حوزه 105 فتح الفتوح  ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر ، دیدار حضوری از خانواده شهیدمحمدرضا یعقوبی توسط جمعی از بسیجیان پایگاه شهیدآوینی(ره) با حضور فرمانده و جمعی از شورای پایگاه صورت گرفت. مادر شهید نیز خاطراتی از شهید یعقوبی تعریف کردند

 در آخر این دیدار هدیه ای نفیس از طرف پایگاه به این خانواده معظم  تقدیم گردید.


دیدار با خانواده شهیدمحمدرضا یعقوبی دیدار با خانواده شهیدمحمدرضا یعقوبی

دیدار با خانواده شهیدمحمدرضا یعقوبی

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ