نسخه چاپی - نظارت ستادی بازرسی حوزه 105 فتح الفتوح از پایگاه شهید آوینی
تاریخ : جمعه 22 دي 08:34
کد خبر : 638775
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

نظارت ستادی بازرسی حوزه 105 فتح الفتوح از پایگاه شهید آوینی

برگزار شد:

نظارت ستادی بازرسی حوزه 105 فتح الفتوح از پایگاه شهید آوینی

با حضور بازرسی حوزه 105 فتح الفتوح به همراه جانشین خود جلسه نظارت ستادی از پایگاه شهید آوینی برگزار شد.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهید آوینی  حوزه 105 فتح الفتوح  ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر ، با حضور بازرسی حوزه 105 فتح الفتوح به همراه جانشین خود جلسه نظارت ستادی از پایگاه شهید آوینی برگزار شد.


نظارت ستادی بازرسی حوزه 105 از پایگاه شهید آوینی

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ