پایگاه مقاومت بسیج شهدای مخابرات
 
دوشنبه 30 مرداد 1396 -

رای به سایت :
589
محبوب
جلسه پانزدهم باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی
جلسه پانزدهم باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی

جلسه پانزدهم باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی پایگاه تابستانی شهید رضا پناهی با حضور نوجوانان و جوانان پایگاه شهدای مخابرات حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح در سالن باشگاه مسجد جامع المهدی(عج) برگزار شد.

1396/05/22 20:48
جلسه تدبر در قران ویژه نوجوانان/ 1
جلسه تدبر در قران ویژه نوجوانان/ 1

جلسه تدبر در قران ویژه نوجوانان با حضور اعضای نوجوان پایگاه شهدای مخابرات حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح در نمازخانه موقت مسجد جامع المهدی(عج) برگزار شد.

1396/05/21 20:19
جلسه تدبر در قران ویژه نوجوانان
جلسه تدبر در قران ویژه نوجوانان

جلسه تدبر در قران ویژه نوجوانان با حضور اعضای نوجوان پایگاه شهدای مخابرات حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح در نمازخانه موقت مسجد جامع المهدی(عج) برگزار شد.

1396/05/21 20:18
جلسه هماهنگی اردو مشهد
جلسه هماهنگی اردو مشهد

جلسه هماهنگی اردو مشهد با حضور فرمانده پایگاه شهدای مخابرات حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح در نمازخانه موقت مسجد جامع المهدی(عج) با حضور اعضا شورا فرماندهی برگزار شد.

1396/05/21 20:15
جلسه شورای فرماندهی
جلسه شورای فرماندهی

جلسه شورای فرماندهی با حضور معاونت های پایگاه و فرمانده پایگاه شهدای مخابرات حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح برگزار شد.

1396/05/21 20:02
سلسه جلسات تدبر در قران
سلسه جلسات تدبر در قران

دومین جلسه از سلسه جلسات تدبر در قران با حضور اعضای شورا فرماندهی پایگاه شهدای مخابرات حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح با حضور استاد برتر مدرسه دانشجویی قران و عترت دانشگاه تهران، استاد چیت چیان در محل مدرسه برگزار شد.

1396/05/21 19:55
هیت هفتگی دانش اموزی ودیعة الحسین(ع)
هیت هفتگی دانش اموزی ودیعة الحسین(ع)

هیئت هفتگی دانش اموزی حضرت ودیعة الحسین(علیه اسلام) با حضور نوجوانان وجوانان و نمازگزاران در نمازخانه موقت مسجد جامع المهدی(عج) برگزار شد.

1396/05/18 21:21
جلسه سیزدهم باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی
جلسه سیزدهم باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی

جلسه سیزدهم باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی پایگاه تابستانی شهید رضا پناهی با حضور نوجوانان و جوانان پایگاه شهدای مخابرات حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح در سالن باشگاه مسجد جامع المهدی(عج) برگزار شد.

1396/05/18 21:18
جلسه دهم اموزش تواشیح
جلسه دهم اموزش تواشیح

جلسه دهم اموزش تواشیح پایگاه تابستانی شهید رضا پناهی با حضور نوجوانان و جوانان پایگاه شهدای مخابرات حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح در نمازخانه موقت مسجد جامع المهدی(عج) برگزار شد.

1396/05/18 21:10
جلسه پنجم فوتبال پایگاه تابستانی شهید رضا پناهی
جلسه پنجم فوتبال پایگاه تابستانی شهید رضا پناهی

جلسه پنجم فوتبال پایگاه تابستانی شهید رضا پناهی با حضور نوجوانان و جوانان پایگاه شهدای مخابرات حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح در زمین چمن فرحزاد برگزار شد.

1396/05/18 21:08
جشن ولادت امام رضا(ع) با حضور خادمین حرم
جشن ولادت امام رضا(ع) با حضور خادمین حرم

جشن ولادت امام رضا(ع) با حضور خدام حرم امام رضا(ع) و نوجوانان و جوانان و جمعی از نمازگزارن در نمازخانه موقت مسجد جامع المهدی(عج) برگزار شد.

1396/05/13 19:30
جلسه شورا فرماندهی
جلسه شورا فرماندهی

جلسه شورا فرماندهی با حضور معاونت های پایگاه و فرمانده پایگاه شهدای مخابرات حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح در نمازخانه موقت مسجد جامع المهدی(عج) برگزار شد.

1396/05/13 19:11
جلسه سوم روانخوانی قران کریم
جلسه سوم روانخوانی قران کریم

جلسه سوم روانخوانی قران کریم پایگاه تابستانی شهید رضا پناهی با حضور نوجوانان و جوانان پایگاه شهدای مخابرات حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح در نمازخانه موقت مسجد جامع المهدی(عج) برگزار شد.

1396/04/31 10:11
جلسه پنجم اموزش تواشیح
جلسه پنجم اموزش تواشیح

جلسه پنجم اموزش تواشیح پایگاه تابستانی شهید رضا پناهی با حضور نوجوانان و جوانان پایگاه شهدای مخابرات حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح در نمازخانه موقت مسجد جامع المهدی(عج) برگزار شد.

1396/04/31 10:09
جلسه سوم اموزش طراحی
جلسه سوم اموزش طراحی

با شروع و افتتاح پایگاه تابستانه شهید رضا پناهی پایگاه شهدای مخابرات حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح جلسه سوم اموزش طراحی با حضور نوجوانان در نمازخانه موقت مسجد جامع المهدی(عج) برگزار شد.

1396/04/28 17:21
جلسه سوم اموزش برق کشی ساختمان
جلسه سوم اموزش برق کشی ساختمان

جلسه سوم اموزش برق کشی ساختمان پایگاه تابستانی شهید رضا پناهی با حضور نوجوانان و جوانان پایگاه شهدای مخابرات حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح در زمین چمن فرحزاد برگزار شد.

1396/04/28 16:50
جلسه سوم فوتبال پایگاه تابستانی شهید رضا پناهی
جلسه سوم فوتبال پایگاه تابستانی شهید رضا پناهی

جلسه سوم فوتبال پایگاه تابستانی شهید رضا پناهی با حضور نوجوانان و جوانان پایگاه شهدای مخابرات حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح در زمین چمن فرحزاد برگزار شد.

1396/04/28 16:48
جلسه چهارم اموزش تواشیح
جلسه چهارم اموزش تواشیح

جلسه چهارم اموزش تواشیح پایگاه تابستانی شهید رضا پناهی با حضور نوجوانان و جوانان پایگاه شهدای مخابرات حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح در نمازخانه موقت مسجد جامع المهدی(عج) برگزار شد.

1396/04/28 16:45
جلسه سوم اموزش تواشیح
جلسه سوم اموزش تواشیح

جلسه سوم اموزش تواشیح پایگاه تابستانی شهید رضا پناهی با حضور نوجوانان و جوانان پایگاه شهدای مخابرات حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح در نمازخانه موقت مسجد جامع المهدی(عج) برگزار شد.

1396/04/25 15:41
جلسه اول اموزش مستند سازی
جلسه اول اموزش مستند سازی

جلسه اول اموزش مستند سازی پایگاه تابستانی شهید رضا پناهی با حضور نوجوانان و جوانان پایگاه شهدای مخابرات حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح در نمازخانه موقت مسجد جامع المهدی(عج) برگزار شد.

1396/04/25 15:37

1 2 3 4... 17