پایگاه مقاومت بسیج شهدای مخابرات
 
یکشنبه 25 آذر 1397 -

رای به سایت :
1076
محبوب
جلسه شورای فرماندهی
جلسه شورای فرماندهی

جلسه شورای فرماندهی با حضور جمعی از اعضای شورای فرماندهی پایگاه شهدای مخابرات حوزه105 فتح الفتوح در شبستان نماز خانه موقت مسجد جامع المهدی(عج) برگزار شد.

1396/11/03 19:55
سلسله جلسات تدبر در قرآن، جلسه پانزدهم
سلسله جلسات تدبر در قرآن، جلسه پانزدهم

جلسه پانزدهم از سلسله جلسات تدبر در قرآن با حضور جمعی از شورای فرماندهی پایگاه شهدای مخابرات حوزه105 فتح الفتوح برگزار شد.

1396/10/17 16:59
جلسه شورای فرماندهی
جلسه شورای فرماندهی

جلسه شورای فرماندهی با حضور جمعی از اعضای شورای فرماندهی پایگاه شهدای مخابرات حوزه105 فتح الفتوح در شبستان نماز خانه موقت مسجد جامع المهدی(عج) برگزار شد.

1396/10/11 19:16
جلسه یاد یاران
جلسه یاد یاران

جلسه یاد یاران با حضور جمعی از اعضای شورای فرماندهی پایگاه شهدای مخابرات حوزه105 فتح الفتوح در شبستان نماز خانه موقت مسجد جامع المهدی(عج) برگزار شد.

1396/10/01 12:34
سلسله جلسات تدبر در قرآن، جلسه چهاردهم
سلسله جلسات تدبر در قرآن، جلسه چهاردهم

جلسه دوازدهم از سلسله جلسات تدبر در قرآن با حضور جمعی از شورای فرماندهی پایگاه شهدای مخابرات حوزه105 فتح الفتوح برگزار شد.

1396/09/23 17:27
سلسله جلسات تدبر در قرآن، جلسه دوازدهم
سلسله جلسات تدبر در قرآن، جلسه دوازدهم

جلسه دوازدهم از سلسله جلسات تدبر در قرآن با حضور جمعی از شورای فرماندهی پایگاه شهدای مخابرات حوزه105 فتح الفتوح برگزار شد.

1396/09/09 16:52
سلسله جلسات تدبر در قرآن، جلسه یازدهم
سلسله جلسات تدبر در قرآن، جلسه یازدهم

جلسه یازدهم از سلسله جلسات تدبر در قرآن با در محل مدرسه دانشجویی قرآن و عترت برگزار شد.

1396/09/05 20:09
هیئت دانش آموزی ودیعه الحسین(ع)
هیئت دانش آموزی ودیعه الحسین(ع)

هیئت دانش آموزی ودیعه الحسین(ع) با حضور جوانان و نوجوانان پایگاه شهدای مخابرات حوزه 105 فتح الفتوح برگزار شد.

1396/08/26 12:43
آزمون گزینش تحصیلی راهپیمایی اربعین حسینی
آزمون گزینش تحصیلی راهپیمایی اربعین حسینی

آزمون گزینش تحصیلی راهپیمایی اربعین حسینی با حضور جوانان و نوجوانان مسجد جامع المهدی(ع) برگزار شد.

1396/08/07 17:39
جلسه یاد یاران
جلسه یاد یاران

جلسه یاد یاران با حضور اعضای شورای فرماندهی پایگاه شهدای مخابرات حوزه105 فتح الفتوح برگزار شد.

1396/08/07 17:30
کتاب خانه خدا، یک روزه
کتاب خانه خدا، یک روزه

در روز جمعه جوانان و نوجوانان مسجد جامع المهدی(ع) جهت آمادگی امتحان گزینشی راهپیمایی اربعین حسینی به نماز خانه موقت جامع المهدی(ع) مراجعه کردند.

1396/08/07 17:20
جلسه اولیا و مربیان
جلسه اولیا و مربیان

جلسه اولیا و مربیان مسجد جامع المهدی(ع)، با حضور حجت الاسلام میرشاه ولد امام جماعت مسجد و فرمانده پایگاه شهدای مخابرات حوزه 105 فتح الفتوح، در محل نمازخانه موقت مسجد جامع المهدی(ع) برگزار شد.

1396/08/02 18:11
زیارت قبور مطهر شهدای بهشت زهرا(س)
زیارت قبور مطهر شهدای بهشت زهرا(س)

زیارت قبور مطهر شهدای بهشت زهرا(س) با حضور جمعی اعضای شورای فرماندهی، جوانان و نوجوانان پایگاه شهدای مخابرات حوزه105 فتح الفتوح انجام شد.

1396/07/29 16:26
جلسه یاد یاران
جلسه یاد یاران

جلسه یاد یاران با حضور اعضای شورای فرماندهی پایگاه شهدای مخابرات حوزه105 فتح الفتوح برگزار شد.

1396/07/27 15:48
سلسله جلسات تدبر در قرآن، جلسه هشتم
سلسله جلسات تدبر در قرآن، جلسه هشتم

جلسه هشتم از سلسله جلسات تدبر در قرآن در محل مدرسه دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران برگزار شد.

1396/07/27 15:34
سلسله جلسات تدبر در قرآن، جلسه هفتم
سلسله جلسات تدبر در قرآن، جلسه هفتم

جلسه هفتم از سلسله جلسات تدبر در قرآن در محل مدرسه دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران برگزار شد.

1396/07/14 20:20
سلسله جلسات تدبر در قرآن، جلسه ششم
سلسله جلسات تدبر در قرآن، جلسه ششم

جلسه ششم از سلسله جلسات تدبر در قرآن در محل مدرسه دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران برگزار شد.

1396/07/08 16:52
جلسه هماهنگی برنامه های محرم
جلسه هماهنگی برنامه های محرم

جلسه هماهنگی برنامه های محرم 96، با حضور اعضای شورای فرماندهی پایگاه شهدای مخابرات حوزه105 فتح الفتوح، در شبستان مسجد جامع المهدی(عج) برگزار شد. در این جلسه درمورد ایستگاه صلواتی صحبت شد.

1396/06/31 10:22
جلسه بازرسی ستادی
جلسه بازرسی ستادی

جلسه بازرسی ستادی پایگاه شهدای مخابرات حوزه 105 فتح الفتوح در محل باشگاه رزمی شهید طوقانی برگزار شد.

1396/06/23 01:39
جلسه ایده پردازی برنامه های محرم 96
جلسه ایده پردازی برنامه های محرم 96

جلسه ایده پردازی برنامه های محرم 96 در محل مدرسه دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران برگزار شد.

1396/06/20 15:57

1 2