پایگاه مقاومت بسیج شهدای مخابرات
 
دوشنبه 27 اسفند 1397 -

رای به سایت :
1078
محبوب
اولین یادواره شهدای محله های بهرود، پرواز و شهرک مخابرات
اولین یادواره شهدای محله های بهرود، پرواز و شهرک مخابرات

روز یکشنبه یادواره ای جهت گرامی داشت یاد و خاطره شهدای محله های بهرود، پرواز و شهرک مخابرات در محل نمازخانه موقت مسجد جامع المهدی(عج) برگزار شد.

1396/12/24 09:02
تکمیل تاسیسات باشگاه رزمی شهید طوقانی
تکمیل تاسیسات باشگاه رزمی شهید طوقانی

تاسیسات باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی با همت جوانان و نوجوانان پایگاه شهدای مخابرات حوزه05 فتح الفتوح در حال تکمیل است.

1396/09/17 22:57
جلسه بیست و یکم باشگاه شهید سعید طوقانی
جلسه بیست و یکم باشگاه شهید سعید طوقانی

جلسه بیست و یکم باشگاه رزمی شهید طوقانی پایگاه تابستانی شهید رضا پناهی با حضور نوجوانان و جوانان پایگاه شهدای مخابرات حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح در سالن باشگاه مسجد جامع المهدی(عج) برگزار شد.

1396/06/11 23:06
جلسه بیستم باشگاه شهید سعید طوقانی
جلسه بیستم باشگاه شهید سعید طوقانی

جلسه بیستم باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی پایگاه تابستانی شهید رضا پناهی با حضور نوجوانان و جوانان پایگاه شهدای مخابرات حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح در سالن باشگاه مسجد جامع المهدی(عج) برگزار شد.

1396/06/09 22:57
جلسه هجدهم باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی
جلسه هجدهم باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی

جلسه هجدهم باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی پایگاه تابستانی شهید رضا پناهی با حضور نوجوانان و جوانان پایگاه شهدای مخابرات حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح در سالن باشگاه مسجد جامع المهدی(عج) برگزار شد.

1396/06/06 18:54
جلسه هفدهم باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی
جلسه هفدهم باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی

جلسه هفدهم باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی پایگاه تابستانی شهید رضا پناهی با حضور نوجوانان و جوانان پایگاه شهدای مخابرات حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح در سالن باشگاه مسجد جامع المهدی(عج) برگزار شد.

1396/06/04 23:02
افتتاح رسمی باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی
افتتاح رسمی باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی

افتتاح رسمی باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی با حضور جوانان و نوجوانان پایگاه شهپای مخابرات حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح و جمعی از نمازگزاران مسجد جامع المهدی(عج) برگزار شد.

1396/04/31 14:52
جلسه هماهنگی برگزاری افتتاح باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی
جلسه هماهنگی برگزاری افتتاح باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی

جلسه هماهنگی برگزاری افتتاح باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی در فضای تازه تاسیس باشگاه با حضور فرمانده پایگاه شهدای مخابرات حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح برگزار شد.

1396/04/31 14:48
اماده سازی فضای باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی
اماده سازی فضای باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی

اماده سازی فضای باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی به همت جوانان و نوجوانان پایگاه شهدای مخابرات حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح انجام شد.

1396/04/31 14:45