قسم | برچسب ها › جمع آوری یخ
   
پایگاه مقاومت بسیج شهدای مخابرات
 
شنبه 27 مرداد 1397 -

رای به سایت :
1003
محبوب
جمع آوری یخ از اهالی منطقه برای ایستگاه صلواتی
جمع آوری یخ از اهالی منطقه برای ایستگاه صلواتی

بسیجیان پایگاه شهدای مخابرات حوزه105 فتح الفتوح از اهالی مناطق اطراف میدان بهرود جهت استفاده در ایستگاه صلواتی یخ جمع آوری کردند.

1397/02/14 19:55