پایگاه مقاومت بسیج شهدای مخابرات
 
شنبه 04 اسفند 1397 -

رای به سایت :
1078
محبوب
اردوی افتتاحیه کلاس های تابستان 97
اردوی افتتاحیه کلاس های تابستان 97

اردوی افتتاحیه کلاس های تابستان 97 در محل معراج شهدای تهران برگزار شد.

1397/04/02 19:35
کارگاه طراحی شهید آوینی
کارگاه طراحی شهید آوینی

کارگاه طراحی شهید آوینی پایگاه تابستانی شهید رضا پناهی، با حضور جوانان و نوجوانان پایگاه شهدای مخابرات حوزه105 فتح الفتوح برگزار شد.

1396/06/13 00:29
جلسه سیزدهم کارگاه تواشیح شهید محمد بلباسی
جلسه سیزدهم کارگاه تواشیح شهید محمد بلباسی

جلسه سیزدهم کارگاه تواشیح شهید محمد بلباسی پایگاه تابستانی شهید رضا پناهی با حضور نوجوانان و جوانان پایگاه شهدای مخابرات حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح در نمازخانه موقت مسجد جامع المهدی(عج) برگزار شد.

1396/06/13 00:01
جلسه بیست و یکم باشگاه شهید سعید طوقانی
جلسه بیست و یکم باشگاه شهید سعید طوقانی

جلسه بیست و یکم باشگاه رزمی شهید طوقانی پایگاه تابستانی شهید رضا پناهی با حضور نوجوانان و جوانان پایگاه شهدای مخابرات حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح در سالن باشگاه مسجد جامع المهدی(عج) برگزار شد.

1396/06/11 23:06
جلسه دوازدهم آموزش تواشیح
جلسه دوازدهم آموزش تواشیح

جلسه دوازدهم اموزش تواشیح پایگاه تابستانی شهید رضا پناهی با حضور نوجوانان و جوانان پایگاه شهدای مخابرات حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح برگزار شد.

1396/06/09 23:10
جلسه بیستم باشگاه شهید سعید طوقانی
جلسه بیستم باشگاه شهید سعید طوقانی

جلسه بیستم باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی پایگاه تابستانی شهید رضا پناهی با حضور نوجوانان و جوانان پایگاه شهدای مخابرات حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح در سالن باشگاه مسجد جامع المهدی(عج) برگزار شد.

1396/06/09 22:57
جلسه یازدهم تواشیح
جلسه یازدهم تواشیح

جلسه یازدهم اموزش تواشیح پایگاه تابستانی شهید رضا پناهی با حضور نوجوانان و جوانان پایگاه شهدای مخابرات حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح در نمازخانه موقت مسجد جامع المهدی(عج) برگزار شد.

1396/06/08 09:15
جلسه سوم اموزش طراحی
جلسه سوم اموزش طراحی

با شروع و افتتاح پایگاه تابستانه شهید رضا پناهی پایگاه شهدای مخابرات حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح جلسه سوم اموزش طراحی با حضور نوجوانان در نمازخانه موقت مسجد جامع المهدی(عج) برگزار شد.

1396/04/28 21:51
جلسه دوم اموزش طراحی
جلسه دوم اموزش طراحی

با شروع و افتتاح پایگاه تابستانه شهید رضا پناهی پایگاه شهدای مخابرات حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح جلسه دوم اموزش طراحی با حضور نوجوانان در نمازخانه موقت مسجد جامع المهدی(عج) برگزار شد.

1396/04/20 02:19
جلسه اول اموزش  طراحی
جلسه اول اموزش طراحی

با شروع و افتتاح پایگاه تابستانه شهید رضا پناهی پایگاه شهدای مخابرات حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح جلسه اول اموزش طراحی با حضور نوجوانان در نمازخانه موقت مسجد جامع المهدی(عج) برگزار شد.

1396/04/13 12:09