تاریخ : شنبه 28 مهر 10:39
کد خبر : 720058
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

نخستین دوره تربیت مربی طرح شهید بهنام محمدی

انجام شد:

نخستین دوره تربیت مربی طرح شهید بهنام محمدی

نخستین دوره تربیت مربی طرح شهید بهنام محمدی به مدت سه روز برگزار شد و هفت نفر از مربیان حلقه های صالحین پایگاه شهدای مخابرات حوزه 105 فتح الفتوح در این دوره شرکت کردند.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهدای مخابرات  حوزه 105 فتح الفتوح  ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر ، نخستین دوره تربیت مربی طرح شهید بهنام محمدی به مدت سه روز برگزار شد و هفت نفر از مربیان حلقه های صالحین پایگاه شهدای مخابرات حوزه 105 فتح الفتوح در این دوره شرکت کردند. این دوره به صورت شبانه روزی برگزار شد و مطالبی را حول موضوعات تربیتی و کار با دانش آموز در مدارس عنوان کردند. در این دوره کلاس ها و کارگاه های علمی و عملی با عنوان های کارسوق علمی، کارسوق فرهنگی، کارسوق هیئت و مهارت های چندگانه برگزار شد. همچنین همایش هایی با حضور حجت الاسلام ابوالقاسمی و حجت الاسلام اسماعیلی برپا شد. در پایان دوره نیز آزمونی جهت آزمایش آموخته های دوره برگزار شد.


نخستین دوره تربیت مربی طرح شهید بهنام محمدی نخستین دوره تربیت مربی طرح شهید بهنام محمدی

نخستین دوره تربیت مربی طرح شهید بهنام محمدی نخستین دوره تربیت مربی طرح شهید بهنام محمدی

نخستین دوره تربیت مربی طرح شهید بهنام محمدی

سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ