تاریخ : یکشنبه 10 تير 19:06
کد خبر : 700000
سرویس خبری : رزمی
 

سومین دوره کارگاه آموزشی کار در ارتفاع و راپل

برگزار شد:

سومین دوره کارگاه آموزشی کار در ارتفاع و راپل

سومین دوره کارگاه آموزشی کار در ارتفاع و راپل با حضور بسیجیان پایگاه شهدای مخابرات حوزه 105فتح الفتوح ، با همکاری دانشکده علوم و فنون امام علی(ع) برگزار شد.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهدای مخابرات  حوزه 105 فتح الفتوح  ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر ، سومین دوره کارگاه آموزشی کار در ارتفاع و راپل با حضور بسیجیان پایگاه شهدای مخابرات حوزه 105 فتح الفتوح و با همکاری دانشکده علوم و فنون امام علی(ع) برگزار شد. این کارگاه جهت تقویت بیش از پیش مهارت ها و توانایی های نظامی و جسمانی روز جمعه 8 تیر ماه 1397 در یکی از مجموعه های مرتبط به دانشکده علوم و فنون امام علی(ع) برگزار شد.


سومین دوره کارگاه آموزشی کار در ارتفاع و راپل سومین دوره کارگاه آموزشی کار در ارتفاع و راپل

سومین دوره کارگاه آموزشی کار در ارتفاع و راپل سومین دوره کارگاه آموزشی کار در ارتفاع و راپل

سومین دوره کارگاه آموزشی کار در ارتفاع و راپل سومین دوره کارگاه آموزشی کار در ارتفاع و راپل

سومین دوره کارگاه آموزشی کار در ارتفاع و راپل سومین دوره کارگاه آموزشی کار در ارتفاع و راپل


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ