تاریخ : جمعه 08 تير 12:03
کد خبر : 699587
سرویس خبری : رزمی
 

دومین دوره آموزش کار در ارتفاع و راپل

برگزار شد:

دومین دوره آموزش کار در ارتفاع و راپل

دومین دوره کارگاه آموزشی کار در ارتفاع و راپل با حضور بسیجیان پایگاه شهدای مخابرات حوزه 105فتح الفتوح ، با همکاری دانشکده علوم و فنون امام علی(ع) برگزار شد.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهدای مخابرات  حوزه 105 فتح الفتوح  ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر ، دومین دوره کارگاه آموزشی کار در ارتفاع و راپل با حضور بسیجیان پایگاه شهدای مخابرات حوزه 105 فتح الفتوح و با همکاری دانشکده علوم و فنون امام علی(ع) برگزار شد. این کارگاه جهت تقویت بیش از پیش مهارت ها و توانایی های نظامی و جسمانی روز چهارشنبه 6 تیر ماه 1397 در یکی از مجموعه های مرتبط به دانشکده علوم و فنون امام علی(ع) برگزار شد.


دومین دوره آموزش کار در ارتفاع و راپل روز اول دومین دوره آموزش کار در ارتفاع و راپل روز اول

دومین دوره آموزش کار در ارتفاع و راپل روز اول دومین دوره آموزش کار در ارتفاع و راپل روز اول

دومین دوره آموزش کار در ارتفاع و راپل روز اول دومین دوره آموزش کار در ارتفاع و راپل روز اول

دومین دوره آموزش کار در ارتفاع و راپل روز اول دومین دوره آموزش کار در ارتفاع و راپل روز اول

دومین دوره آموزش کار در ارتفاع و راپل روز اول دومین دوره آموزش کار در ارتفاع و راپل روز اول

دومین دوره آموزش کار در ارتفاع و راپل روز اول دومین دوره آموزش کار در ارتفاع و راپل روز اول

دومین دوره آموزش کار در ارتفاع و راپل روز اول دومین دوره آموزش کار در ارتفاع و راپل


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ