تاریخ : شنبه 15 ارديبهشت 00:25
کد خبر : 684662
سرویس خبری : دین و اندیشه
 

جمع آوری یخ از اهالی منطقه برای ایستگاه صلواتی

انجام شد:

جمع آوری یخ از اهالی منطقه برای ایستگاه صلواتی

بسیجیان پایگاه شهدای مخابرات حوزه105 فتح الفتوح از اهالی مناطق اطراف میدان بهرود جهت استفاده در ایستگاه صلواتی یخ جمع آوری کردند.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهدای مخابرات  حوزه 105 فتح الفتوح  ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر ، در شب هایی که ایستگاه صلواتی به فعالیت می پرداخت بسیجیان پایگاه شهدای مخابرات حوزه105 فتح الفتوح از اهالی مناطق اطراف میدان بهرود جهت استفاده در ایستگاه صلواتی یخ جمع آوری کردند.


جمع آوری یخ از اهالی منطقه برای ایستگاه صلواتی جمع آوری یخ از اهالی منطقه برای ایستگاه صلواتی

جمع آوری یخ از اهالی منطقه برای ایستگاه صلواتی جمع آوری یخ از اهالی منطقه برای ایستگاه صلواتی

جمع آوری یخ از اهالی منطقه برای ایستگاه صلواتی جمع آوری یخ از اهالی منطقه برای ایستگاه صلواتی


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ