تاریخ : پنجشنبه 13 ارديبهشت 22:52
کد خبر : 684415
سرویس خبری : دین و اندیشه
 

مراسم آتش بازی به مناسبت جشن نیمه شعبان

انجام شد:

مراسم آتش بازی به مناسبت جشن نیمه شعبان

مراسم آتش بازی به مناسبت جشن نیمه شعبان در محل میدان بهرود برگزارشد.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهدای مخابرات  حوزه 105 فتح الفتوح  ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر ، مراسم آتش بازی به مناسبت جشن نیمه شعبان در محل میدان بهرود برگزارشد.

این مراسم به همت بسیجیان حوزه مقاوت بسیج 105قتح الفتوح برگزار شد و مناظر زیبایی را برای اهالی منطقه فراهم کرد.


مراسم آتش بازی به مناسبت جشن نیمه شعبان مراسم آتش بازی به مناسبت جشن نیمه شعبان

مراسم آتش بازی به مناسبت جشن نیمه شعبان مراسم آتش بازی به مناسبت جشن نیمه شعبان


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ