تاریخ : جمعه 04 اسفند 19:03
کد خبر : 665296
سرویس خبری : دین و اندیشه
 

ایستگاه صلواتی در ایام فاطمیه

بر پاشد:

ایستگاه صلواتی در ایام فاطمیه

فعالیت های ایستگاه صلواتی پایگاه شهدای مخابرات حوزه 105 فتح الفتوح با کمک و خدمت رسانی جوانان و نوجوانان در ایام فاطمیه دوم انجام شد.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهدای مخابرات  حوزه 105 فتح الفتوح  ناحیه مقاومت بسیج شهید باهنر ، فعالیت های ایستگاه صلواتی پایگاه شهدای مخابرات حوزه 105 فتح الفتوح با یاری و خدمت رسانی جوانان و نوجوانان پایگاه در ایام فاطمیه دوم انجام شد.

در کنار ایستگاه صلواتی، غرفه ای طراحی شده بود که به عرضه صحیفه فاطمیه می پرداخت.


ایستگاه صلواتی در ایام فاطمیه ایستگاه صلواتی در ایام فاطمیه

ایستگاه صلواتی در ایام فاطمیه ایستگاه صلواتی در ایام فاطمیه


سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ