پایگاه مقاومت بسیج شهدای مخابرات
 
شنبه 04 اسفند 1397 -

رای به سایت :
1078
محبوب

سومین دوره کارگاه آموزشی کار در ارتفاع و راپل
برگزار شد:
سومین دوره کارگاه آموزشی کار در ارتفاع و راپل
    تاریخ› یکشنبه 10 تير 1397 - 23:36

سومین دوره کارگاه آموزشی کار در ارتفاع و راپل با حضور بسیجیان پایگاه شهدای مخابرات حوزه 105فتح الفتوح ، با همکاری دانشکده علوم و فنون امام علی(ع) برگزار شد.

دومین دوره آموزش کار در ارتفاع و راپل
برگزار شد:
دومین دوره آموزش کار در ارتفاع و راپل
    تاریخ› جمعه 08 تير 1397 - 16:33

دومین دوره کارگاه آموزشی کار در ارتفاع و راپل با حضور بسیجیان پایگاه شهدای مخابرات حوزه 105فتح الفتوح ، با همکاری دانشکده علوم و فنون امام علی(ع) برگزار شد.

باشگاه رزمی شید سعید طوقانی، جلسه چهارم
برگزار شد:
باشگاه رزمی شید سعید طوقانی، جلسه چهارم
    تاریخ› سه شنبه 03 بهمن 1396 - 23:30

جلسه چهارم باشگاه رزمی شهید طوقانی با حضور جوانان و نوجوانان پایگاه شهدای مخابرات حوزه105 فتح الفتوح برگزار شد.

باشگاه رزمی شید سعید طوقانی، جلسه سوم
برگزار شد:
باشگاه رزمی شید سعید طوقانی، جلسه سوم
    تاریخ› جمعه 29 دي 1396 - 22:26

جلسه سوم باشگاه رزمی شهید طوقانی با حضور جوانان و نوجوانان پایگاه شهدای مخابرات حوزه105 فتح الفتوح برگزار شد.

باشگاه شهید سعید طوقانی، جلسه دوم
برگزار شد:
باشگاه شهید سعید طوقانی، جلسه دوم
    تاریخ› جمعه 29 دي 1396 - 00:41

جلسه دوم باشگاه رزمی شهید طوقانی با حضور جوانان و نوجوانان پایگاه شهدای مخابرات حوزه105 فتح الفتوح برگزار شد.

باشگاه رزمی شید سعید طوقانی، جلسه دهم
برگزار شد:
باشگاه رزمی شید سعید طوقانی، جلسه دهم
    تاریخ› چهارشنبه 29 آذر 1396 - 02:21

جلسه دهم باشگاه رزمی شهید طوقانی با حضور جوانان و نوجوانان پایگاه شهدای مخابرات حوزه105 فتح الفتوح برگزار شد.

باشگاه رزمی شید سعید طوقانی، جلسه نهم
برگزار شد:
باشگاه رزمی شید سعید طوقانی، جلسه نهم
    تاریخ› جمعه 24 آذر 1396 - 16:58

جلسه نهم باشگاه رزمی شهید طوقانی با حضور جوانان و نوجوانان پایگاه شهدای مخابرات حوزه105 فتح الفتوح برگزار شد.

جلسه هفتم باشگاه رزمی شهید طوقانی
برگزار شد:
جلسه هفتم باشگاه رزمی شهید طوقانی
    تاریخ› سه شنبه 21 آذر 1396 - 20:44

جلسه هفتم باشگاه رزمی شهید طوقانی با حضور جوانان و نوجوانان پایگاه شهدای مخابرات حوزه105 فتح الفتوح برگزار شد.

تکمیل تاسیسات باشگاه رزمی شهید طوقانی
برگزار شد:
تکمیل تاسیسات باشگاه رزمی شهید طوقانی
    تاریخ› شنبه 18 آذر 1396 - 02:27

تاسیسات باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی با همت جوانان و نوجوانان پایگاه شهدای مخابرات حوزه05 فتح الفتوح در حال تکمیل است.

باشگاه رزمی شید سعید طوقانی، جلسه سوم
برگزار شد:
باشگاه رزمی شید سعید طوقانی، جلسه سوم
    تاریخ› شنبه 11 آذر 1396 - 00:27

سومین جلسه از باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی در محل باشگاه برگزار شد و تمرینات بدنی انجام شد .

از سر گیری فعالیت های باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی
برگزار خواهد شد:
از سر گیری فعالیت های باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی
    تاریخ› یکشنبه 05 آذر 1396 - 23:15

باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی فعالیت های خود را از سر می گیرد.

ترمیم باشگاه رزمی شهید طوقانی
انجام شد:
ترمیم باشگاه رزمی شهید طوقانی
    تاریخ› سه شنبه 30 آبان 1396 - 00:05

جوانان و نوجوانان پایگاه شهدای مخابرات حوزه105 فتح الفتوح جهت ترمیم باشگاه رزمی شهید طوقانی در محل باشگاه حاضر شدند.

جلسه بیست و یکم باشگاه شهید سعید طوقانی
برگزار شد:
جلسه بیست و یکم باشگاه شهید سعید طوقانی
    تاریخ› یکشنبه 12 شهريور 1396 - 03:36

جلسه بیست و یکم باشگاه رزمی شهید طوقانی پایگاه تابستانی شهید رضا پناهی با حضور نوجوانان و جوانان پایگاه شهدای مخابرات حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح در سالن باشگاه مسجد جامع المهدی(عج) برگزار شد.

جلسه بیستم باشگاه شهید سعید طوقانی
برگزار شد:
جلسه بیستم باشگاه شهید سعید طوقانی
    تاریخ› جمعه 10 شهريور 1396 - 03:27

جلسه بیستم باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی پایگاه تابستانی شهید رضا پناهی با حضور نوجوانان و جوانان پایگاه شهدای مخابرات حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح در سالن باشگاه مسجد جامع المهدی(عج) برگزار شد.

جلسه هجدهم باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی
برگزار شد:
جلسه هجدهم باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی
    تاریخ› دوشنبه 06 شهريور 1396 - 23:24

جلسه هجدهم باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی پایگاه تابستانی شهید رضا پناهی با حضور نوجوانان و جوانان پایگاه شهدای مخابرات حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح در سالن باشگاه مسجد جامع المهدی(عج) برگزار شد.

جلسه هفدهم باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی
برگزار شد:
جلسه هفدهم باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی
    تاریخ› یکشنبه 05 شهريور 1396 - 03:32

جلسه هفدهم باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی پایگاه تابستانی شهید رضا پناهی با حضور نوجوانان و جوانان پایگاه شهدای مخابرات حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح در سالن باشگاه مسجد جامع المهدی(عج) برگزار شد.

جلسه شانزدهم باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی
برگزار شد:
جلسه شانزدهم باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی
    تاریخ› پنجشنبه 02 شهريور 1396 - 20:24

جلسه شانزدهم باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی پایگاه تابستانی شهید رضا پناهی با حضور نوجوانان و جوانان پایگاه شهدای مخابرات حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح در سالن باشگاه مسجد جامع المهدی(عج) برگزار شد.

جلسه پانزدهم باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی
برگزار شد:
جلسه پانزدهم باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی
    تاریخ› دوشنبه 23 مرداد 1396 - 05:48

جلسه پانزدهم باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی پایگاه تابستانی شهید رضا پناهی با حضور نوجوانان و جوانان پایگاه شهدای مخابرات حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح در سالن باشگاه مسجد جامع المهدی(عج) برگزار شد.

جلسه سیزدهم باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی
برگزار شد:
جلسه سیزدهم باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی
    تاریخ› پنجشنبه 19 مرداد 1396 - 06:18

جلسه سیزدهم باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی پایگاه تابستانی شهید رضا پناهی با حضور نوجوانان و جوانان پایگاه شهدای مخابرات حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح در سالن باشگاه مسجد جامع المهدی(عج) برگزار شد.

افتتاح رسمی باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی
برگزار شد:
افتتاح رسمی باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی
    تاریخ› شنبه 31 تير 1396 - 19:22

افتتاح رسمی باشگاه رزمی شهید سعید طوقانی با حضور جوانان و نوجوانان پایگاه شهپای مخابرات حوزه ۱۰۵ فتح الفتوح و جمعی از نمازگزاران مسجد جامع المهدی(عج) برگزار شد.

RSS
1 2